Dodane: / Autor: Dominik Haak / Kategoria: gender, LGBT+, pozytywna seksualność, seksuologia, transpłciowość / Tagi: , , , , , , , , , , , ,
.

ceteroseksualność
Termin „ceteroseksualność” zazwyczaj odnosi się do pociągu do osób niezależnie od ich tożsamości płciowej, a nie wyłącznie do osób niebinarnych. Orientacja ta koncentruje się na łączeniu się z osobami w oparciu o ich cechy osobiste, a nie płeć. Należy zauważyć, że różne źródła mogą definiować terminy na różne sposoby, ale powszechnie przyjęta definicja ceteroseksualności zazwyczaj odnosi się do pociągu do szerokiego spektrum tożsamości płciowych, a nie konkretnie do osób niebinarnych, interpłciowych czy o androginicznej ekspresji.

Ceteroseksualność, czy biseksualność albo panseksualność?

Osoby identyfikujące się jako ceteroseksualne mogą czuć pociąg do osób, które kwestionują normy społeczne i oczekiwania dotyczące płci, obejmując spektrum ekspresji, prezentacji i tożsamości płciowych wykraczające poza konwencjonalny układ binarny: męsko-żeński. Trwająca wiele lat dyskusja nad rozróżnieniem biseksualności i panseksualności, często nawiązuje do spektrum biseksualności, które łączy te orientacje, w których osoba odczuwa pociąg do więcej niż dwóch płci.

Wciąż jednak uważamy, że panseksualność do pociąg do osób niezależnie od płci, albo inaczej mówiąc – do osób wszystkich płci. Skąd zatem termin ceteroseksualność? Niektóre definicje mówią, że jest to podobnie jak panseksualność pociąg do osób niezależnie od płci, ale nierzadko trafia się na dyskusje, w których mówi się, że ceteroseksualność do pociąg właśnie do osób niebinarnych. Czy zatem nie jest to pewna forma fetyszyzowania, jak mówią niektóre głosy – czy może bardziej uznanie występowania płci alternatywnej i orientacja monoseksualna, analogiczna do homoseksualności i heteroseksualności?

Tożsamości bi-curious i hetero-flexible, jako spektrum ceteroseksualności?

,,Bi curious’’ zazwyczaj odnosi się do osoby, która jest ciekawa lub otwarta na odkrywanie swojego pociągu do osób więcej niż jednej płci, często bez identyfikowania się jako osoba biseksualna. Odzwierciedla otwartość na odkrywanie uczuć lub zachowań, które mogą nie pokrywać się z wcześniejszymi doświadczeniami lub deklarowaną orientacją.
Z drugiej strony ,,hetero flexible’’ (heteroelastyczność?) opisuje osobę, która przede wszystkim identyfikuje się jako heteroseksualna, ale jest otwarta lub czasami doświadcza pociągu do osób tej samej płci. Termin ten jest używany do wyrażenia pewnego stopnia elastyczności orientacji seksualnej, gdy osoba jest w większości heteroseksualna, ale w pewnych okolicznościach może odczuwać pociąg do osób tej samej płci lub angażować się w aktywności homoseksualne.
Zarówno bi curious, jak i hetero flexible podkreślają niuanse i złożoność ludzkiej seksualności, pokazując, że orientacja seksualna to szerokie spektrum, a nie zero-jedynkowa skala. Terminy te uznają, że orientacja seksualna może być płynna i że ludziei mogą z biegiem czasu mieć różne doświadczenia i uczucia wobec różnych płci, jak i zawsze mieć prawo do określania swojej orientacji na własnych zasadach. Wciąż jednak nie można zapominać o homohisterii, heteromatrixie, obowiązkowej heteroseksualności i zinternalizowanych uprzedzeniach, czy w ogóle bifobii i powszechnym bi errasure, które mogą blokować wiele osób przed coming-out jako osoba biseksualna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *