Spektrum autyzmu kojarzone jest w powszechnej świadomości z dziećmi,
zwłaszcza z chłopcami. Mit ten jest szkodliwy, ponieważ neuroróżnorodność występuje także u osób dorosłych, też u osób AFAB
(uznanych przy narodzinach za kobiety), a ich zachowanie różni się od
stereotypowo znanego.

W dorosłości spektrum autyzmu często charakteryzuje się między innymi
niechęcią do zmian, trudnościami w rozpoznawaniu cudzych emocji,
problemami z własnymi emocjami czy trudnościami w rozpoczynaniu i
podtrzymywaniu rozmów. Każda osoba jest jednak inna, więc u każdej
przebiega to w inny sposób.

Spektrum u osób AFAB często różni się od powszechnie znanego obrazu
osoby ze spektrum autyzmu. Z tego powodu jest rzadziej diagnozowane,
ponieważ dużo osób specjalistycznych nie ma wystarczającej wiedzy na
temat jego specyfiki.

diagnoza autyzmu u dziecka

W naszym Centrum oferujemy kompleksowe diagnozowanie w zakresie spektrum autyzmu dla osób dorosłych i nastoletnich.
Ze szczególną uwagą skupiamy się na osobach AFAB, które często w tym procesie bywają dyskryminowane.

Proces diagnozowania zaczyna się od przesłania dotychczasowej dokumentacji, która pomoże w pierwszym rozeznaniu się w sytuacji. Jeśli nie masz żadnych dokumentów, nie musisz się przejmować, bez tego też sobie poradzimy!
W ten sposób podczas pierwszej wizyty specjalistka będzie mogła w pełni skupić się na rozmowie z Tobą.

Kolejne spotkanie jest online i mają na nim miejsce badania psychologiczne.

Na następnej wizycie psycholożka przeprowadzi badanie przy pomocy kwestionariusza ADI-R (czyli wywiadu z opiekun(k)ami), aby uzyskać informacje na temat Twojego funkcjonowania w dzieciństwie. UWAGA: Jeśli kontakt z nimi nie jest możliwy – poradzimy sobie bez tego!

Całość zajmuje mniej więcej 3-4 wizyty + badania psychologiczne (online).

 

Doskonałym uzupełnieniem diagnozy jest rozpoczęcie procesu terapii, która pomoże w zmniejszeniu doświadczanych trudności. Ułatwi zrozumienie
pewnych zachowań i pomoże w wypracowaniu mechanizmów ułatwiających codzienne funkcjonowanie.

Mamy specjalistki z doświadczeniem w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, które pomogą i dzięki wspólnej pracy terapeutycznej możecie wiele osiągnąć.