Konsultacja psychologiczna

Podczas spotkania o charakterze konsultacji psychologicznej, dochodzi do rozpoznania Twojej sytuacji. Określenia i nazwania problemu, omówienia Twoich odczuć związanych z trudną sytuacją, rozpoznania Twoich zasobów- które mogą okazać się pomocne. Na konsultację przeznaczam od jednego do trzech spotkań.

Konsultacja video

W konkretnych przypadkach uniemożliwiających wizytę osobistą akceptuję konsultację psychologiczną drogą elektroniczną przez Skype lub rozmowę-video w aplikacji Messenger. Konsultacja on-line odbywa się po wcześniejszym opłaceniu z góry, lub za okazaniem potwierdzenia przelewu, gdy jest to sytuacja pilna.

Konsultacja poprzez e-mail

Taka forma kontaktu może być wstępem dla spotkania w gabinecie, jak również i wyjściem dla osób, które z różnych powodów nie mogą się pojawić (miejsce zamieszkania, lęk, niepełnosprawność itp.)

Zaznaczam, że konsultacja psychologiczna powinna się odbywać się podczas spotkania, lub on-line poprzez video. Kontakt poprzez pocztę elektroniczną to ułatwienie dla niektórych osób, jak i możliwość skonsultowania swojej trudności/sytuacji przed wizytą.