Dodane: / Autor: Dominik Haak / Kategoria: gender / Tagi: , ,
.

mansplaining

Mansplaining to termin używany do opisania sytuacji, w której mężczyzna protekcjonalnie wyjaśnia coś kobiecie, często w sposób uwłaczający lub w nadmiernym uproszczeniu, jest powszechnym problemem w wielu środowiskach zawodowych i naukowych. Praktyka ta może być frustrująca i podważać wiedzę, jak i doświadczenie, czy zdolność logicznego myślenia kobiety.

Mansplaining to przeciwieństwo dawania kobietom głosu i przestrzeni

,,Mansplaining” to termin wprowadzony przez Rebeccę Solnit w książce „Mężczyźni objaśniają mi świat”. Sprzeciw wobec tego zjawiska ma kluczowe znaczenie dla stworzenia bardziej inkluzywnego społeczeństwa. Jednym ze sposobów zapewnienia kobietom niezbędnej przestrzeni jest aktywne słuchanie ich punktu widzenia i doświadczeń, bez przeszkadzania lub zajmowania nadrzędnej pozycji, albo natychmiastowego odpowiadania. Szacunek dla wzajemnej wiedzy i zrozumienia znacznie przyczynia się do budowania bardziej opartych na współpracy i równych relacji.
Kolejnym ważnym krokiem jest wzmocnienie głosów kobiet i ich wkładu w dyskusje i procesy decyzyjne. Również w środowiskach zdominowanych przez mężczyzn – obronność, sport, górnictwo, hutnictwo, przemysł. Tworząc przestrzeń, w której kobiety mogą swobodnie wyrażać siebie, bez obawy, że zostaną odrzucone lub zignorowane, możemy promować bardziej włączające i zróżnicowane środowisko, w którym ceniony jest wkład każdej osoby, niezależnie od tożsamości płciowej. W psychoterapii nurtem sprzeciwiającym się temu zjawisku jest terapia feministyczna.

Zjawisko to może zachodzić u mężczyzn nieświadomie

Ostatecznie rzucanie wyzwania mansplaining i promowanie równości płci wymaga zbiorowego wysiłku w celu podniesienia świadomości i zmiany postaw. Wielu mężczyzn odruchowo i nieświadomie decyduje się pomagać kobietom, czy tłumaczyć im podstawowe życiowe zagadnienia. Odbywa się to bezrefleksyjnie, jednakże rozwój świadomości społecznej wymaga od nas uwrażliwienia na te kwestie i pozostawienia przestrzeni kobietom i osobom marginalizowanym. Ważna jest, więc autorefleksja i uchwycenie momentu, w którym pojawia się u mężczyzny objaśnianie kobiecie czegoś, co ona przecież może już wiedzieć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *