ADHD zostało w powszechnej świadomości skojarzone z przypadłością, która dotyczy dzieci. Jest to szkodliwy mit, ponieważ ten rodzaj neuroróżnorodności występuje także u osób dorosłych, a jego objawy i przebieg różnią się nieco od stereotypowo przyjętego obrazu osoby z ADHD. W dorosłości ADHD charakteryzuje się deficytami w zakresie koncentracji uwagi, nadaktywności psychoruchowej i impulsywności, deficyty te mogą współwystępować, ale także jeden z nich może być dominujący.
Wśród objawów u osób dorosłych możemy wyróżnić: występowanie błędów wynikających z nieuwagi, przywiązywanie nadmiernej uwagi do szczegółów, trudności ze skupieniem uwagi i organizacją zadań oraz ich dokończeniem, łatwość rozpraszania się pod wpływem bodźców zewnętrznych. Mogą wystąpić także objawy z zakresu nadaktywności, takie jak: niespokojne ruchy kończyn, wiercenie się, trudności w zachowaniu spokoju w sytuacjach nieformalnych, a także w czekaniu na swoją kolej, gadatliwość, impulsywne wypowiedzi i przerywanie.
Jeżeli zauważyłeś_aś u siebie objawy odpowiadające ADHD, warto wybrać się do specjalisty_ki, która przeprowadzi Cię przez proces opiniowania.
W naszym Centrum oferujemy kompleksowe diagnozowanie w zakresie ADHD dla osób dorosłych.

zamyślony mężczyzna przy laptopie

Proces rozpoczyna się od spotkania z psycholożką_giem, która_y poprosi Cię o wypełnienie dwóch testów psychologicznych(MMPI-2, DIVA-5), które mogą potwierdzić objawy związane z ADHD, ale także wykluczyć inne, niekiedy bardzo podobne rozpoznania. Gdy masz już wyniki testów, następują dwa spotkania z psycholożką_giem, na których poprzez rozmowę możemy rozwiać wszelkie wątpliwości i dopytać o aspekty istotne przy diagnozowaniu. Jeśli psycholog_żka uzna, że farmakologia wesprze proces terapeutyczny pokieruje Cię do psychiatr_ki z którym_ą będziesz mógł_a omówić działanie farmakoterapii.

kobieta trzymająca dłonie na szyi

Wsparcie i leczenie dla osób z ADHD

Życie z ADHD może dostarczyć Ci wiele trudności, ale może stać się także Twoim zasobem. Załagodzenie objawów ADHD i lepsze funkcjonowanie możesz osiągnąć dzięki farmakoterapii lub/i psychoterapii.

Farmakoterapia nie jest czymś obowiązkowym, ale może okazać się dla Ciebie niezwykle istotna. W Centrum Terapii HAAK możesz umówić się do naszej psychiatrki, która przeprowadzi Cię przez proces leczenia farmakologicznego.

Doskonałym uzupełnieniem, lub osobną ścieżką wsparcia w ADHD jest terapia. Chcesz lepiej zrozumieć siebie, wypracować mechanizmy i schematy ułatwiające codzienne funkcjonowanie, a nawet wykorzystać pewne charakterystyczne dla ADHD cechy jako zasób? W Centrum Terapii HAAK pomożemy Ci z tym, zapraszamy do zapisania się do naszej psycholożki, która ma doświadczenie w pracy z osobami z ADHD. Dzięki wspólnej pracy terapeutycznej, możecie osiągnąć naprawdę wiele.