Pomoc psychologiczna udzielana zmartwionej kobiecie

Pomoc psychologiczna w gabinecie dla wszystkich

Wsparcie w charakterze pomocy psychologicznej oferuję osobom, które nie cierpią z powodu zaburzeń psychicznych – lecz doznają określonych trudności w życiu. Miewają problemy z przystosowaniem się do nowych sytuacji, doświadczają kryzysu lub znajdują się w sytuacji, z którą nie mogą sobie poradzić. W przypadku takiej formy współpracy umawiamy się na cotygodniowe spotkania w krótkim okresie czasu, pracujemy nad konkretnym problemem. Pomoc psychologiczna od terapii różni się formą pracy, jak i zakres możliwości. Ze względu na moje specjalności w seksuologii klinicznej i psychoterapii zaburzeń psychicznych mogę wesprzeć Ciebie zarówno na polu psychologicznym, jak i seksualnym.

Pomoc psychologiczna obejmuje działania zmierzające do rozwoju danej osoby, czyli wspierające jej samorozwój. Jest to wsparcie w rozwiązywaniu kryzysów, które w pewien sposób zatrzymują osobę w miejscu, uniemożliwiając pójście dalej. Warto pamiętać, że kryzys może mieć również charakter prozdrowotny – czyli ostatecznie odbić się pozytywnie na dobrostanie psychicznym osoby. Wspieranie osoby w trudnych chwilach, ale także praca nad zmniejszaniem dokuczliwych objawów zaburzeń psychicznych – to również elementy pomocy psychologicznej.