Dwie kobiety podczas poradnictwa psychologicznego

Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy oferowana osobom, które znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych, doświadczają stresu, kryzysu i przeżywają problemy. Podczas pracy z osobą dąży się do wspólnego odkrycia sposobów na rozwiązanie niedogodności. W przypadku niskiej samooceny, lęku, tłumionej agresji i wielu innych trudności – poradnictwo psychologiczne znajduje zastosowanie. Bardzo ważnym elementem poradnictwa psychologicznego jest promowanie zdrowia psychicznego. Jest to forma współpracy krótsza od psychoterapii, w której główny nacisk kładzie się na poprawienie jakości życia i unormowanie sytuacji.

Oferuję pomoc i poradnictwo psychologiczne w zakresie:

 • depresji, cierpienia psychicznego, braku chęci do życia
 • bezsenności
 • doświadczania stresu mniejszościowego, homofobii, bifobii, transfobii, rasizmu, islamofobii i innych uprzedzeń
 • niepokoju, lęków, fobii, natręctw
 • bycia osobą z doświadczeniem przemocy, dyskryminacji, molestowania, gwałtu, stygmatyzacji, poronienia, niepłodności, czy bezpłodności
 • wypalenia zawodowego, mobbingu
 • kryzysów życiowych, żałoby, utraty
 • samotności, odrzucenia
 • trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi osobami
 • konfliktów i trudności w bliskich relacjach
 • trudności w kontroli własnych emocji
 • niskiej samooceny
 • braku bądź niskiego poczucia własnej wartości
 • braku poczucia panowania nad własnym życiem
 • chęci lepszego poznania siebie, zrozumienia mechanizmów psychologicznych.

W poradnictwie psychologicznym odwołuję się do koncepcji pozytywnego zdrowia psychicznego, razem z osobą odkrywam jej mocne strony i podkreślam zasoby, które mogą pomóc w wyjściu z kryzysu. Z tej formy pomocy korzystają zarówno osoby zdrowe (będące w kryzysie), jak i te, które zmagają się z objawami zaburzeń psychicznych. W obu tych przypadkach dąży się do odzyskania dobrostanu psychicznego. Tym właśnie zajmuje się poradnictwo psychologiczne.