1. Wizyty można umawiać telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail, kalendarza on-line na portalu Znany-Lekarz oraz przy wykorzystaniu aplikacji Messenger.

2. Telefon jest aktywny przez większość czasu – co nie oznacza jednak, że zawsze gabinet jest otwarty. Przed osobistym przyjściem, bez wcześniejszego umówienia, prosimy zadzwonić aby upewnić się, że na miejscu będzie osoba z Recepcji.

3. W przypadku niemożności odbycia wizyty prosimy o jej odwołanie. Spotkania można anulować za pośrednictwem telefonu (również poprzez SMS), poczty elektronicznej oraz aplikacji Messenger.

4. Umówioną wcześniej wizytę można bezpłatnie odwołać najpóźniej 24 godziny przed jej terminem, przy odwołaniu po upływie tego czasu – wizyta będzie musiała zostać opłacona. Nie pojawienie się na wizycie bez odwołania — również wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

5. W przypadku spóźnienia spotkanie nie będzie przedłużane. Wizyty trwają 50 minut.

6. Osoby małoletnie lub ubezwłasnowolnione muszą mieć pisemną zgodę osoby sprawującej opiekę prawną na korzystanie z usług.

7. Wizyty odwoływane przez specjalistę – wynikające z dni wolnych i innych okoliczności – są zapowiadane z dłuższym wyprzedzeniem i nie wiążą się z kosztami.

8. Wizyty on-line odbywają się poprzez aplikację Skype, po wcześniejszym opłaceniu przelewem bankowym.

9. Opinie psychologicznie i diagnozy są wysyłane pocztą (listem zwykłym) w przypadku dużej odległości, w razie potrzeby osoba może zamówić usługę kurierską na własny koszt. Dla osób mieszkających w Poznaniu i okolicach – preferujemy odbiór osobisty.

10. Dyplomy i certyfikaty ukończenia szkoleń są wystawiane w formie elektronicznej, na własny koszt osoby uczestniczącej mogą być wysłane pocztą.

11. Osoby korzystające z usług Centrum, kontaktują się ze specjalist(k)ami poprzez recepcję, kontakt prywatny (telefoniczny, osobisty, za pomocą mediów społecznościowych) – nie jest realizowany przez członków i członkinie Zespołu.