Dodane: / Autor: Dominik Haak / Kategoria: LGBT+, seksuologia / Tagi: ,
.

stres intramniejszościowy homofobia stres mniejszościowy lgbt

Stres intramniejszościowy, będący zjawiskiem pochodnym dyskryminacji wewnątrzgrupowej i zinternalizowanych uprzedzeń, odnosi się do wyjątkowych trudności stojących przed osobami należącymi mniejszości ze względu na różnice w pochodzenie kulturowym, przekonaniach lub doświadczeniach. Kiedy osoby z tej samej grupy mniejszościowej są dyskryminowane ze względu na te różnice, może to powodować stres intramniejszościowy. Trudność ta występuje również wtedy, kiedy osoby z danej mniejszości są pod presją dostosowania się do określonych norm lub stereotypów obowiązujących w ich własnej społeczności.

Czym jest stres intramniejszościowy?

Zjawiska, które występują w społeczności mniejszościowej, powodują stres mniejszościowy, znany jako stres intramniejszościowy. Zjawisko to odnosi się do wyjątkowych wyzwań i presji, jakich doświadczają osoby ze społeczności marginalizowanych w ramach własnej grupy mniejszościowej. Ta forma stresu ma swoje źródło w samej społeczności i wynika z takich czynników, jak stereotypy, dyskryminacja, uprzedzenia i zinternalizowane uprzedzenia. Chociaż zewnętrzne źródła ucisku są dobrze udokumentowane i poznane w ramach pojęcia samego stresu mniejszościowego, to wciąż stres intramniejszościowy uwydatnia złożoność i niuanse dotyczące dyskryminacji wewnątrzgrupowej.

Stres intramniejszościowy i jego wpływ na zdrowie psychiczne osób LGBTQ+

W przypadku wielu osób żyjących w społecznościach marginalizowanych zjawisko to może objawiać się na różne sposoby, w tym poprzez odczuwanie presji, aby dostosować się do wąskich standardów obowiązujących w tej społeczności  (np. mężczyzna homoseksualny nie powinien mieć cech kobiecych), radzenie sobie z dyskryminacją lub uprzedzeniami wewnątrz oraz zmaganie się z uwewnętrznionymi uprzedzeniami, które mogą wpływać na samoocenę i dobrostan . Stresory te mogą powodować wewnętrzne konflikty i napięcia, które potęgują wyzwania związane z akceptacją własnej tożsamości i ujawnieniem się. Badania pokazują problemy wynikające z tego zjawiska, takie jak wysoki poziom lęku społecznego i zwiększona liczba zakażeń i transmisji wirusa HIV wśród MSM (mężczyzn, którzy uprawiają seks z innymi mężczyznami), którzy doświadczają odrzucenia w swojej grupie mniejszościowej.

Walka o równouprawnienie a wykluczanie osób ze społeczności mniejszościowych

Badania dotyczące zjawiska stresu mniejszościowego wśród osób LGBTQ+ w Polsce muszą uwzględnić stres intramniejszościowy, ponieważ może on wpływać dodatkowo na odczuwane przez osoby LGBTQ+ złe nastroje społeczne dotyczące mniejszości seksualnych w kraju. Wspieranie osób doświadczających tego problemu wymaga wieloaspektowego podejścia, które obejmuje takie działania, jak: edukacja, dialog, samorzecznictwo i sojusznictwo. Promując dyskusję na temat zinternalizowanych uprzedzeń, intersekcjonalności i mniejszościowych tożsamości,  opowiadać się za bardziej włączającą i afirmatywną społecznością LGBTQ+.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *