Dodane: / Autor: Dominik Haak / Kategoria: LGBT+, pozytywna seksualność, psychologia / Tagi: , , ,
.

queer teoria queer dominik haak psycholog seksuolog lgbt warszawa

Teoria queer – co to znaczy?

Teoria queer jest swego rodzaju głosem polityczno-społecznym w dyskusji o równouprawnienie osób nieheteroseksualnych i nonkonformistycznych płciowo. Twórcy i twórczynie tego postulatu nie opracowali/ły specyficznych technik terapeutycznych, czy metod pomocy psychologicznej. Nie można więc uznać teorii queer za odrębny nurt w psychoterapii. Myślę, że możemy tę teorię potraktować jako wskazówkę do pracy z osobami LGBT+. Według niej postać terapeuty/terapeutki to osoba, która w swojej praktyce godzi się z założeniami teorii queer.

Queer – pochodzenie oraz znaczenie terminu

Samo słowo queer przez długi czas oznaczało w języku angielskim coś dziwnego. Dlatego też queer studies określa się czasem jako studia o odmienności. W tamtych czasach określenie drugiej osoby mianem queer, było uznawane za obraźliwe i dyskryminujące. W obecnych czasach czasami jest również tak odbierane, gdy bywa używane przez osoby heteronormatywne. Społeczność LGBT+ na drodze emancypacji odzyskała to słowo i jest ono obecnie używane również jako słowo zastępcze dla: LGBT+, nieheteronormatywności, niecispłciowości itp. W psychologii, socjologii i innych naukach społecznych mianem queer określa się tożsamości i orientacje wymykające się z ram heteronormatywności i cisnormatywności, oraz schematów płci i binaryzmu płciowego.

Ten nurt psychologiczno-filozoficzny powstał z inicjatywy kilku osób, wśród których wymienia się Judith Butler. Była ona amerykańską filozofką i feministką, autorką książki ,,Uwikłani w płeć’’, która stworzyła podstawy dla gender i queer studies.

Główne postulaty podejścia queer

Istotą podejścia queer jest zasada, zgodnie z którą każda osoba ma prawo do samodzielnego określenia swojej tożsamości płciowej. Oznacza to, że człowiek posiada pełną wolność i wiedzę do tego, aby uznać, jakiej jest płci, jaka jest jego/jej rola płciowa (gender), czy jakiej jest orientacji seksualnej. Z takiego założenia wychodzą pozostałe postulaty teorii queer, na przykład prawo do wielokrotnych zmian tożsamości w biegu życia. Zakłada się, więc normatywność osób genderfluid, u których płciowość jest płynna. Osoby mają również prawo do nieokreślania swojej płci czy orientacji, a nawet jej braku.

W filozofii queer odchodzi się od binarnego, kategorialnego pojmowania świata, w którym istnieją tylko mężczyźni i kobiety. Uznaje się różnorodność seksualną, która jest piękna w swojej istocie. Każda osoba ma prawo odczuwać siebie i dokonywać takiej ekspresji seksualności, która jest w zgodzie z poczuciem tej osoby i jej pragnieniami. Można uznać, więc, że teoria queer jest częścią większej całości, jaką jest pozytywna seksualność.

Teoria queer w terapii i pomocy psychologicznej

W pracy psychologicznej opartej o teorię queer przyznaje się większą ważność czynników społeczno-kulturowych na przeżywanie przez człowieka seksualności. Brak patologizacji niepowszechnych tożsamości lub po prostu nietożsamości, powoduje uznanie w kontakcie mniejszościowego ja pacjenta/pacjentki za naturalne i prawdziwe.

Teoria queer opisuje ludzką seksualność, jako różnorodną i niepowtarzalną u danej osoby, jednocześnie zrównując wszystkie tożsamości i orientacje ze sobą. W takim nurcie psychologiczno-filozoficznym nie ma miejsca na dyskryminację i wymazywanie mniejszościowych grup społecznych. Mimo, że teoria queer nie jest oddzielnym nurtem w psychoterapii – można używać jej założeń, jako wskazówki w pracy z osobami queerowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *