Dodane: / Autor: Dominik Haak / Kategoria: pozytywna seksualność, seksuologia / Tagi: , , , ,
.

kink-aware bdsm preferencje seksualne klimat fetysz dominik haak psycholog seksuolog

 

Słowo kink służy do ujęcia w jednym pojęciu tego spektrum zachowań seksualnych, które uznawało się kiedyś za perwersyjne czy zboczone. Terapia kink-aware będzie więc interesowała się fetyszami. Sytuacjami i elementami/przedmiotami niezbędnymi do uzyskania podniecenia seksualnego oraz praktykami BDSM – związanymi z bólem, upokorzeniem i krępowaniem. Dla niektórych osób preferencje seksualne są dominujące i wyłączne, dla pozostałych zaś stanowią urozmaicenie życia seksualnego. Niezależenie od rozpowszechnienia w populacji, wiele osób praktykujących kinkowy seks, obawia się potępienia i medykalizacji w procesie psychoterapii, dlatego nierzadko ukrywa swoją tożsamość seksualną, czy w ogóle nie decyduje się na podjęcie terapii.

Dlaczego terapia kink-aware jest ważna dla społeczności BDSM?

Terapia kink-aware oferuje osobom praktykującym seks BDSM, posiadającym fetysze i wchodzącym w relacje niemonogamiczne – zrozumienie i zaakceptowanie swoich preferencji seksualnych. Praca w takim podejściu umożliwia pacjentom i pacjentkom zweryfikowanie swoich oczekiwań odnośnie niekonwencjonalnego seksu. Pomaga też ustalić, na ile realizacja danej fantazji może uwzględniać dłuższe negocjacje na temat świadomej zgody. Od terapeuty i terapeutki kink-aware oczekuje się wiedzy na temat fetyszy i mniej popularnych praktyk seksualnych. Tak, aby osoba nie otrzymywała w gabinecie niestosownych pytań, czy nie doświadczyła reakcji zaszokowania.

Brytyjskie badanie z 2016 roku dowiodło, że ponad połowa badanych osób chciała lub próbowała w swoim życiu zachowań seksualnych z zakresu BDSM (dominacji, uległości, zadawania i otrzymywania bólu). Mimo rozpowszechnienia różnorodności seksualnej w popkulturze i pornografii, wciąż pojawia się zawstydzanie i piętnowanie osób posiadających nietypowe preferencje seksualne. Terapia kink-aware umożliwia przepracowanie tego wstydu i włączenie seksualności do całości przeżywania samego/samej siebie, jako osoby autentycznej i godnej szacunku.

Praca w podejściu kink-aware to także świadomość dobrych i niedobrych praktyk. Wiedza o tym, w jaki sposób powinno się wykonywać pewne czynności, aby były bezpieczne – np. fisting, czy spanking. Społeczność BDSM wnosi bardzo wartościowe podejście do zagadnienia świadomej zgody na seks. Wątek ten bywa więc często poruszany w ramach poradnictwa seksuologicznego dla par, które chcą ustalić granice, albo rozważają otworzenie się na nowe doznania, czy niemonogamię.

Terapia kink-aware i jej założenia

Terapia kink-aware jest nastawiona na afirmację mniejszościowej tożsamości seksualnej danej osoby. W podejściu tym nie szukamy źródeł problemu w preferencjach seksualnych pacjenta/pacjentki, uważa się je za jedną z części jego seksualności. Podobnie, jak w terapii afrimatywnej traktuje się orientację seksualną i tożsamość płciową – jako fakt poddawany akceptacji, a nie cechę, którą w procesie psychoterapii należy zmienić – tak samo terapia kink-aware traktuje nietypowe (mniejszościowe) preferencje seksualne jako przejaw różnorodności.

Tłumacząc z angielskiego ,,terapia kink-aware’’ dosłownie, uzyskamy po prostu terapię świadomą kinku/fetyszu. Jest to więc podejście terapeutyczne uwzględniające wiedzę o nietypowych preferencjach seksualnych. Praca psychoterapeutyczna, w której nie interpretuje się preferencji BDSM jako wynikających z traumy. Osoby praktykujące konsensualny (za zgodą) niekonwencjonalny seks nie identyfikuje się jako stosujące i doznające przemocy.

Pozytywna seksualność, tematyka GSRD i terapia kink-aware

Pozytywna seksualność afirmuje i akceptuje wszelkie przejawy seksualności, o ile odbywają się za świadomą zgodą i wśród osób dojrzałych. Zachowania z zakresu BDSM i fetyszu uznajemy za normatywne, biorąc pod uwagę współcześnie stosowane kryteria normy partnerskiej w seksuologii. Należą do nich: dojrzałość, obustronna zgoda, dążenie do przyjemności dla wszystkich stron, nieszkodzenie zdrowiu i nieszkodzenie innym. Nieszkodzenie innym oraz nieszkodzenie zdrowiu mogą być różnie interpretowane; dlatego też terapia kink-aware zapewnia osobom z nietypowymi preferencjami bezpieczną przestrzeń do rozmawiania o seksualności.

Terapia kink-aware jest częścią większego nurtu, w jakim współcześnie kształcą się osoby chcące pracować ze społecznością GSRD. GSRD to z języka angielskiego: mniejszości płciowe, seksualne i relacyjne – Gender Sexual and Relationship Diversity. Praca z tą społecznością wiąże się więc z pracą nie tylko z osobami nieheteroseksualnymi i transpłciowymi, ale także społecznością BDSM i osobami praktykującymi niemonogamię. Większość z tych osób szuka pomocy psychologicznej i seksuologicznej z różnych powodów, nie zawsze związanych z tożsamością seksualną. Wciąż jednak obawiają się tego, że ujawnienie swojej seksualności może wpłynąć na proces pomagania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *