Dodane: / Autor: Dominik Haak / Kategoria: pozytywna seksualność, seksuologia / Tagi: , , , ,
.

kink bdsm fetysz kink-aware

 

Słowo kink służy do ujęcia w jednym pojęciu tego spektrum zachowań seksualnych, które uznawało się kiedyś za perwersyjne czy zboczone. Terapia kink-aware będzie więc interesowała się fetyszami. Sytuacjami i elementami/przedmiotami niezbędnymi do uzyskania podniecenia seksualnego oraz praktykami BDSM – związanymi z bólem, upokorzeniem i krępowaniem. Dla niektórych osób preferencje seksualne są dominujące i wyłączne, dla pozostałych zaś stanowią urozmaicenie życia seksualnego. Niezależenie od rozpowszechnienia w populacji, wiele osób praktykujących kinkowy seks, obawia się potępienia i medykalizacji w procesie psychoterapii, dlatego nierzadko ukrywa swoją tożsamość seksualną, czy w ogóle nie decyduje się na podjęcie terapii.

Dlaczego terapia kink-aware jest ważna dla społeczności BDSM?

Terapia kink-aware oferuje osobom praktykującym seks BDSM, posiadającym fetysze i wchodzącym w relacje niemonogamiczne – zrozumienie i zaakceptowanie swoich preferencji seksualnych. Praca w takim podejściu umożliwia pacjentom i pacjentkom zweryfikowanie swoich oczekiwań odnośnie niekonwencjonalnego seksu. Pomaga też ustalić, na ile realizacja danej fantazji może uwzględniać dłuższe negocjacje na temat świadomej zgody. Od terapeuty i terapeutki kink-aware oczekuje się wiedzy na temat fetyszy i mniej popularnych praktyk seksualnych. Tak, aby osoba nie otrzymywała w gabinecie niestosownych pytań, czy nie doświadczyła reakcji zaszokowania.

Brytyjskie badanie z 2016 roku dowiodło, że ponad połowa badanych osób chciała lub próbowała w swoim życiu zachowań seksualnych z zakresu BDSM (dominacji, uległości, zadawania i otrzymywania bólu). Mimo rozpowszechnienia różnorodności seksualnej w popkulturze i pornografii, wciąż pojawia się zawstydzanie i piętnowanie osób posiadających nietypowe preferencje seksualne. Terapia kink-aware umożliwia przepracowanie tego wstydu i włączenie seksualności do całości przeżywania samego/samej siebie, jako osoby autentycznej i godnej szacunku.

Praca w podejściu kink-aware to także świadomość dobrych i niedobrych praktyk. Wiedza o tym, w jaki sposób powinno się wykonywać pewne czynności, aby były bezpieczne – np. fisting, czy spanking. Społeczność BDSM wnosi bardzo wartościowe podejście do zagadnienia świadomej zgody na seks. Wątek ten bywa więc często poruszany w ramach poradnictwa seksuologicznego dla par, które chcą ustalić granice, albo rozważają otworzenie się na nowe doznania, czy niemonogamię.

Terapia kink-aware i jej założenia

Terapia kink-aware jest nastawiona na afirmację mniejszościowej tożsamości seksualnej danej osoby. W podejściu tym nie szukamy źródeł problemu w preferencjach seksualnych pacjenta/pacjentki, uważa się je za jedną z części jego seksualności. Podobnie, jak w terapii afrimatywnej traktuje się orientację seksualną i tożsamość płciową – jako fakt poddawany akceptacji, a nie cechę, którą w procesie psychoterapii należy zmienić – tak samo terapia kink-aware traktuje nietypowe (mniejszościowe) preferencje seksualne jako przejaw różnorodności.

Tłumacząc z angielskiego ,,terapia kink-aware’’ dosłownie, uzyskamy po prostu terapię świadomą kinku/fetyszu. Jest to więc podejście terapeutyczne uwzględniające wiedzę o nietypowych preferencjach seksualnych. Praca psychoterapeutyczna, w której nie interpretuje się preferencji BDSM jako wynikających z traumy. Osoby praktykujące konsensualny (za zgodą) niekonwencjonalny seks nie identyfikuje się jako stosujące i doznające przemocy.

Pozytywna seksualność, tematyka GSRD i terapia kink-aware

Pozytywna seksualność afirmuje i akceptuje wszelkie przejawy seksualności, o ile odbywają się za świadomą zgodą i wśród osób dojrzałych. Zachowania z zakresu BDSM i fetyszu uznajemy za normatywne, biorąc pod uwagę współcześnie stosowane kryteria normy partnerskiej w seksuologii. Należą do nich: dojrzałość, obustronna zgoda, dążenie do przyjemności dla wszystkich stron, nieszkodzenie zdrowiu i nieszkodzenie innym. Nieszkodzenie innym oraz nieszkodzenie zdrowiu mogą być różnie interpretowane; dlatego też terapia kink-aware zapewnia osobom z nietypowymi preferencjami bezpieczną przestrzeń do rozmawiania o seksualności.

Terapia kink-aware jest częścią większego nurtu, w jakim współcześnie kształcą się osoby chcące pracować ze społecznością GSRD. GSRD to z języka angielskiego: mniejszości płciowe, seksualne i relacyjne – Gender Sexual and Relationship Diversity. Praca z tą społecznością wiąże się więc z pracą nie tylko z osobami nieheteroseksualnymi i transpłciowymi, ale także społecznością BDSM i osobami praktykującymi niemonogamię. Większość z tych osób szuka pomocy psychologicznej i seksuologicznej z różnych powodów, nie zawsze związanych z tożsamością seksualną. Wciąż jednak obawiają się tego, że ujawnienie swojej seksualności może wpłynąć na proces pomagania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *